Ajutăm peste 20,000 de copii bolnavi și familiile lor. Vezi cum facem asta
Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia

Centrul Maria Beatrice, Centru de Practică și Studii de Licență
pentru studenții Universității 1 Decembrie 1918, Alba Iulia

Punem tot mai mult accent pe componenta educativă, pentru a dezvolta o societate profesională adecvată și o bază de selecție care să împărtășească abordarea onestă a profesiei, valorile și standardele Centrului Maria Beatrice

Oferind astfel în mod constant suport logistic și educational, creăm premisa unei bune dezvoltări profesionale a viitorilor Kinetoterapeuți, pentru a avea o bazムcât mai solidムîn selectarea viitorilor colegi!

Student în Practică

În fiecare an, 50 de studenți de la specializarea Kinetoterapie și Motricitate Specială, din cadrul Universității 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, își desfășoară stagiul de practică, în cadrul Centrului Maria Beatrice.

Pe tot parcursul Stagiului de Practică, timp de 3 luni, fiecărui student îi este desemnat un Kinetoterapeut Mentor din cadrul Centrului.

Sub îndrumarea Kinetoterapeutului Mentor, studentul realizează un studiu de caz, bazat pe o cazuistică reală a copiilor beneficiari ai Centrului, învață să adapteze tehnici și strategii potrivite nevoilor individuale ale fiecărui copil și întocmește un raport, pe care îl prezintă ulterior în plen.

La finalul Stagiului de Practică fiecare student își prezintă raportul tutorelui de practică al Centrului, care este și cadru didactic al Universității. Aici se evidențiază aspecte legate de cazuistica și creativitatea în ceea ce privesc exercițiile concepute în cadrul sedințelor de terapie.


În urma Stagiului de Practică studenții învață să pună bazele evaluării unui caz real, să stabilească obiective, să observe diferite tehnici și abordări terapeutice în recuperarea copiilor, și să implementeze un plan terapeutic în funcție de fiecare patologie în parte.

Student în Seminarii Practice la Centrul Maria Beatrice 

Sub îndrumarea d-lui profesor Lect. Univ. Dr. Podar Alin Adrian din cadrul Universității 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, kinetoterapeut Vojta al Centrului Maria Beatrice, studenții de la specializarea Kinetoterapie și Motricitate Specialăƒefectuează la Centrul Maria Beatrice, seminarii practice pentru aprofundarea studiului cazuisticii reale a copiilor beneficiari ai Centrului.

În cadrul seminariilor Studenții se implică direct în realizarea evaluării terapeutice corecte, testarea sistemului muscular, osteoarticular, analiza mersului, stabilirea planului și a obiectivelor terapeutice, pentru o abordare corectムși completムa procedurilor de recuperare medicalăƒ.

Student în Licență la Centrul Maria Beatrice

Mulțumim Lect. Univ. Dr. Podar Alin Adrian pentru toată implicarea, organizarea și buna desfășurare a tuturor activităților parteneriatului.

Apreciem studenții Universității 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, pentru implicarea și responsabilitatea manifestată pe tot parcursul Stagiilor de Practică, Seminariilor Practice și Stagiilor de Licență!

Mulțumim în mod deosebit părinților copiilor beneficiari ai Centrului, pentru deschiderea participării copiilor pe parcursul Stagiilor de Practică, Seminariilor Practice și Stagiilor de Licență, în beneficiul copiilor, studenților Universității și a Centrului Maria Beatrice.