Ajutăm anual peste 2000 de copii și pe familiile lor. Vezi cum facem asta
We help over 2000 children and their families annually. See how we do it

Dispozitive Asistive Gratuite

Peste 3500 de dispozitive asistive în cei 7 ani de parteneriat dintre Asociația Maria Beatrice și Asociația PhysioNet din Marea Britanie, pentru copiii din România!

  • Dispozitive: Scaune de posturare cu multiple grade de libertate, scaune rulante pentru copii și adulți, premergătoare (3-18 ani), dispozitive pentru educarea mersului, verticalizatoare cu unghi de înclinare variabil și alte sisteme pentru îmbunătățirea calității vieții.
  • Începând de-acum 7 ani, prin Asociația Maria Beatrice Alba Iulia, am creat un sistem rotativ, prin care orice copil din România poate să primească un dispozitiv asistiv în folosință GRATUITĂ.
  • Pe măsură ce nevoile funcționale ale copilului se modifică, familia returnează dispozitivul și primește, în măsura disponibilității, un alt dispozitiv adecvat noilor nevoi funcționale.

Procedura de accesare a dispozitivelor asistive cu evaluarea la distanță a beneficiarului

În urma solicitării telefonice la 0731 372 581[disponibil în interval orar 9:00-16:00] sau email:social@mariabeatrice.ro, de a primi un dispozitiv asistiv, echipa de evaluare, responsabilă cu distribuirea dispozitivelor va trimite părintelui pe e-mail, chestionarul și schema de măsurători în vederea obținerii dispozitivului asistiv.

Părintele trimite pe mailul social@mariabeatrice.ro următoarele documente:

Chestionarul completat ;
Măsurători ale persoanei beneficiare conform schemei de măsurători;
Notă informativă cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, semnată;
Documente medicale din care să rezulte diagnosticul copilului;
Recomandări din partea terapeutului curant (dacă este cazul);
Poze/ video cu copilul (inclusiv în dispozitive similare – dacă este cazul).
Nota 1: În urma analizei documentelor transmise de către potențialul beneficiar, echipa terapeutică de evaluare va atribui „dispozitivul care are compatibilitatea cea mai mare”, în raport cu nevoile asistive ale beneficiarului.

Nota 2: Pentru ca dispozitivele asistive să ajungă la cât mai mulți beneficiari, de regulă, beneficiarul poate primi un singur dispozitiv

Nota 3: Cheltuielile de transport (tur sau retur, dacă este cazul) și de mentenanță a dispozitivului, revin în sarcina beneficiarului
Dacă dosarul beneficiarului este complet:

• După evaluare, beneficiarului îi vor fi transmise elementele de identificare ale dispozitivului selectat (poze, film, alte caracteristici).
• Dacă beneficiarul acceptă preluarea dispozitivului recomandat, beneficiarul este informat telefonic și pe mail că urmează să plătească taxele aferente transportului.
• Dacă beneficiarul nu acceptă preluarea dispozitivului identificat de către evaluatori, operațiunea se încheie sau mai poate fi reluată cel mult o dată.
• Dacă terapeuții evaluatori nu identifică un dispozitiv adecvat beneficiarului, operațiunea de căutare se mai poate relua pentru o altă categorie de dispozitive, cel mult o dată.

Notă 1: Solicitarea poate fi generică (verticalizator, scaun de posturare, etc.), sau cu ID (număr dispozitiv). Solicitarea cu ID este orientativă pentru terapeuții evaluatori.

Nota 2: Pentru situația în care mai mulți beneficiari optează pentru un același ID, evaluatorii selectează beneficiarul pe principiul “cel mai compatibil”, și nu în ordinea depunerii cererilor, iar pentru solicitanții rămași nealocați, se vor căuta dispozitive adecvate și se va consemna în tabelul evaluatorilor ca propunere din partea centrului către beneficiar.
Dacă părintele este de acord cu dispozitivul recomandat, va primi contractul de comodat /donație.
Părintele trimite contractul semnat, scanat, pe e-mail sau pe whatsapp ca document fotografiat.
Dispozitivul va fi pregătit pentru expediere.

Solicitări: social@mariabeatrice.ro, telefon: 0731 372581 [ disponibil în interval orar 9:00-16:00 ]

Principiul care stă la baza atribuirii dispozitivului asisitiv este: „cel mai compatibil în raport cu nevoile asistive ale beneficiarului” și nu ordinea depunerii cererilor.

Ne dorim ca aceste dispozitive să ajungă la cât mai multe familii!

Deoarece Marea Britanie nu mai face parte din Uniunea Europeană, transportul din acest an a fost unul dificil și a necesitat obținerea mai multor avize și autorizații.

Mulțumim pentru deschiderea și sprijinul acordat de către autoritățile române pe tot parcursul organizării acestui transport:

  • Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, îndeosebi doamnei Liana Hiohi – București;
  • Doamnei Laura Zărnescu din cadrul Direcției Regionale Vamale Brașov;
  • Doamnei Dana Mărculescu și Claudia Șandru și Biroului Vamal Alba Iulia;
  • ANAF Brașov, ANAF Alba, DSVSA Alba.
  • Mulțumim colegei noastre Laura Ignat pentru implicarea și suportul tehnic în organizarea transportului !

Mulțumim organizației PhysioNet UK!

Mulțumim în mod deosebit lui Mike Adams (Președinte PhysioNet), Peter Thomson și Heather Angilley, reprezentanți ai organizației PhysioNet și lui Liana Carmen Nagy, care a făcut posibil ca acest transport să ajungă la centrul nostru, în Romania!


We thank PhysioNet UK!

Special thanks to Mike Adams (Chairman PhysioNet), Peter Thomson, Heather Angilley, representatives of PhysioNet and to Liana Carmen Nagy, who made possible the shipment reach at our centre, in Romania!

The equipment is to be used at home by recipient children, to help improve the quality of life and increase the independence of children with special needs.