Extras din Codul Fiscal privind facilitățile fiscale acordate sponsorizărilor