Ajutăm peste 20,000 de copii bolnavi și familiile lor. Vezi cum facem asta

Curs 9 – Traineri SUA și România

CURSUL:  Introducere în Integrarea senzorială (IS) şi Tulburările de procesare senzorială (DPS), cu practică și accent pe cazuistica copiilor beneficiari ai Centrului Maria Beatrice

TRAINERI:

 1. Dawn Hoffman, OTR/L, SIPT Certified (Sensory Integration and Praxis Test), membru APTOR
 2. Mirela Burllău, TO, FKT, președinte APTOR (Asociația Profesională a Terapeuților Ocupaționali din România) – asistent în traducerea de specialitate

Coordonator:  Iulia Gabriela Onac – coordonator parteneriate internationale și perfecționare personal

GRUPUL ȚINȚĂ: Personalul de specialitate al Centrului Maria Beatrice, studenți și absolvenți ai specializarilor Terapie Ocupațională și Kinetoterapie și Motricitate Specială

PERIOADA: 27-29 octombrie 2018

Total curs (teorie + practică): 18 ore


LOCAȚIA

 1. Centrul Maria-Beatrice, Alba-Iulia
 2. Universitatea ″1 Decembrie 1918″ Alba-Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinte Sociale, Departamentul de Ştiinţe Sociale, specializarea Terapie Ocupaţională 

OBIECTIVELE cursului

La sfârşitul cursului, participanţii sunt capabili:

 • Să înţeleagă conceptele teoretice, ce fundamentaează „Integrarea senzorială (IS)”
 • Să înţeleagă terminologia folosită în IS şi DPS
 • Să descrie modul de funcţionare fiziologică a sistemelor senzoriale
 • Să înţeleagă diferenţa dintre preferinţele senzoriale şi tulburările (disfuncţia) de procesare senzorială (DPS)
 • Să-şi însuşească conceptele teoretice şi strategiile practice, de bază, în abordarea DPS
 • Să înţeleagă rolul „Terapiei de integrare senzorială” pentru copii cu DPS
 • Să identifice strategii senzoriale ce pot ajuta procesul de învăţare, participarea şi comportamentul copiilor cu DPS.

DESCRIEREA

Cursul se fundamentează pe înțelegerea integrării senzoriale, ca teorie și cadru de referință. Participanţii vor fi capabili să înţeleagă tulburările de procesare senzorială şi modul în care aceste dificultăţi influenţează abilitatea de învăţare a copilului, participarea sa în medii contextuale diferite şi comportamentul. Cursul oferă o înţelegere a terapiei de integrare senzorială şi a strategiilor practice de abordare senzorială, care promovează şi îmbunătăţesc participarea şi succesul copiilor cu tulburări de integrare senzorială.Cursul se desfăşoară în limba engleză, cu traducere de specialitate în limba română.

Prev post
Next post

Articole recente

Poveste de Familie
Povestea lui Tudor
Povestea Carinei
Poveste de Familie
Povestea lui Tudor
Povestea Carinei
Povestea lui Filip